Opravné a dodatečné zkoušky

Opravné a dodatečné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2020/21 proběhnou 25. a 26. 8. 2021.