Setkání zástupců tříd

V pátek 4. 6. 2021 v 9:40 proběhne setkání zástupců tříd ve sborovně.