Seminář S3

Dne 19. 5. 2021 se třída S3 zúčastnila online semináře Skenuj a tiskni ve třetí dimenzi. Tento seminář byl pořádaný Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a patří do souboru seminářů Věda na přání.