Online soutěž v uměleckém přednesu v ruštině

Filip Suchyňa, žák 1. ročníku oboru strojírenství, získal 2. místo v krajském kole soutěže v uměleckém přednesu ARS POETICA – Puškinův památník.

Filip přednesl text ruského autora Eduarda Asadova, který si vybral a nastudoval se svou vyučující ruského jazyka PhDr. Kateřinou Režnou. Byl jediným žákem odborné školy mezi prestižními gymnázii v Olomouckém kraji. Soutěž se konala online, žáci své vystoupení nahráli na kameru a vyučující jej odeslali porotě. Žák Suchyňa převezme diplom a cenu, kterou věnoval Olomoucký kraj. K předávání dojde osobně v budově naší školy.

Soutěž vyhlašuje každoročně Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Klub českých a slovenských spisovatelů. Odborní porotci hodnotí volbu textu vzhledem k možnostem recitátora a pojetí textové předlohy, umělecké a technické ztvárnění, celkový dojem a jazykovou úroveň – přízvuk, výslovnost, intonaci.

Prostřednictvím uměleckého přednesu Filip Suchyňa inspiroval své spolužáky třídy S1, kteří si vybrali ruský jazyk jako 2. cizí jazyk, k poznávání ruské kultury a umění a ukázal i ostatním, že i v online prostředí je možno se zdokonalovat a přispět k rozvoji svých řečových a prezentačních dovedností. Třídu jeho úspěch inspiroval k tomu, že se odhodlává v příštím roce poměřit své síly v ruském projevu jako soutěžní kolektiv.

PhDr. Kateřina Režná

vyučující ruského jazyka