Přijímací zkoušky – náhradní termín

MŠMT v pátek 7. května 2021 vydalo Dodatek k opatření obecné povahy, kterým je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (tzn. uchazečů, kteří se hlásili pouze na jednu školu/obor, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení do čtyřletého oboru / nástavbového studia), kteří se nedostavili na jeden ze dvou termínů, které měli konat na stejné škole.

Tito uchazeči mají nově automaticky nárok na náhradní termín zkoušky, ale musí do pátku 14. května* potvrdit zájem o konání zkoušky v náhradním termínu.

Na ostatní uchazeče se Dodatek k OOP nevztahuje.

Uchazeči, kteří budou přihlášeni ke konání náhradního termínu, nebudou mít uzavřené výsledky a nemůže se rozhodnout o jejich přijetí/nepřijetí ke studiu.

Dodatkem k OOP je dále stanoveno, že uchazeč, který se hlásí k náhradnímu termínu, může v případě přijetí vzít zpět zápisový lístek, pokud ho již předtím uplatnil na jiné škole.

*Pozn.: V odůvodnění Dodatku OOP je chybně uvedeno datum 17. května, platí však datum uvedené ve znění samotného výroku XIX., tedy 14. května.