Zpřístupnění hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům a zákonným zástupcům

V souladu s pokyny MŠMT je povinností školy sdělit 28. ledna 2021 žákům a jejich zákonným zástupcům obsah vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021.

Hodnocení je přístupné v Bakalářích.