Vyhlášení voleb do školské rady

Dne 16. 11. 2020 proběhnou volby do Školské rady SPŠ Přerov.