Provoz školy

 

Dokumentace školy

Soubory ke stažení

 Europass

 Výroční zprávy

 Školní vzdělávací program

GDPR

  • Správce SPŠ Přerov jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
  • Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
  • Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.
  • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR
  • Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

PhDr. Dagmar Justová

středa 10:55 - 11:40
čtvrtek 10:00 - 11:40

případně dle individuální dohody 


Konzultační hodiny metodičky prevence

Mgr. Magda Obadalová

čtvrtek 10:55 - 11:40

případně dle individuální dohody 

 

Konzultační hodiny kariérové poradkyně

Ing. Zuzana Keclíková

pondělí 12:45 - 13:30

případně dle individuální dohody 

 

  

 

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku:

úterý 1. září 2020

Konec prvního pololetí:

čtvrtek 28. ledna 2021

Konec druhého pololetí:

středa 30. června 2021

Podzimní prázdniny:

čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny:

zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní prázdniny:

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny:

od 1. března 2021 do 7. března 2021

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 1. dubna 2021  a pátek 2.  dubna 2021

Hlavní prázdniny:

od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

 

Svět techniky - svět nás všech

Doučování žáků ohrožených neúspěchem

1. pololetí 2020/21

 

Vyučující

Předmět

Den

Čas

Učebna

1.

Mgr.          

Čecháková Barbora

Anglický jazyk

středa

6:55 - 7:55

2/17

2.

Mgr.          

Gažarová Magdalena

Matematika

úterý

6:55 - 7:55

2/13

3.

Ing.          

Horáková Ivana

Mechanika, SPS

středa

6:55 - 7:55

2/15 (0/9)

4.

PhDr.         

Justová Dagmar

Český jazyk a literatura

pondělí

6:55 - 7:55

2/10 (0/9)

5.

Ing.          

Keclíková Zuzana

Strojírenství, TED, CAD

pondělí

6:55 - 7:55

2/15

6.

PhDr.         

Kopečná Hana

Český jazyk a literatura

pondělí

13:50 – 14:50

2/7

7.

Mgr.          

Koutník Bohuslav

CAM, PRAXE

středa

6:55 - 7:55

0/10

8.

Mgr.          

Machová Jitka

Český jazyk a literatura

pondělí

6:55 - 7:55

1/20

9.

Ing.          

Nováková Kateřina

STT, KOM

čtvrtek

14:00 – 15:00

0/12

10.

Mgr.          

Pastorková Hana

Anglický jazyk

úterý

6:55 - 7:55

1/18

11.

Mgr.

Pavlíčková Jana

Matematika 3. ročník

úterý

6:55 - 7:55

1/23

12.

PhDr.         

Režná Kateřina

Anglický jazyk

středa nebo čtvrtek

6:55 - 7:55 nebo 7:45 – 8:45

1/19 nebo 1/18

13.

Ing.          

Rudolfová Eva

ZAE 1. ročník

středa

6:55 - 7:55

1/11

14.

Mgr.

Spalová Petra

Český jazyk a literatura

čtvrtek

6:55 - 7:55 nebo 14:05 – 15:05

kabinet 2/12

15.

Mgr.

Spielvogelová Jana

Německý jazyk

středa nebo čtvrtek

6:55 - 7:55 nebo 14:00 – 15:00

1/18

Po individuální dohodě s vyučujícím lze stanovit jiný termín doučování.

ISIC karty

Žádosti o nové ISIC karty nebo duplikáty můžete podávat vždy do 20. dne v měsíci v kanceláři školy, kde jsou k dispozici formuláře nebo si stáhněte zde.

K vyplněné žádosti je nutno přiložit fotografii a 290,- Kč. Fotografie může být zaslána elektronicky na adresu sps@sps-prerov.cz ve formátu jpg v souboru s názvem obsahujícím příjmení a jméno žáka. Prodloužení platnosti karty je za 180,- Kč.

Jak prokázat status studenta v MHD Přerov

 

 

 

Rozvrh zvonění na SPŠ Přerov

 

Zvonění - číslo hodiny a její začátek a konec
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
7:10 - 7:55 8:00 - 8.45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:30 - 15:15 15:20 - 16:05

 

 

 

 

Školní jídelna

Studenti školy využívají stravovací zařízení Školní jídelna Přerov, Kratochvílova 30. Veškeré informace o možnostech stravování najdete na adrese www.zssprerov.cz.

Upozorňujeme strávníky na povinnost odhlásit oběd v době nepřítomnosti. Kromě prvního dne nepřítomnosti ve škole si škola nárokuje vrácení zákonného příspěvku na stravování. 

Přihláška ke stravování 2018

Pokyny pro strávníky

Vnitřní řádPartneři a sponzoři školy