Provoz školy

Dokumentace školy

Soubory ke stažení

 Europass

 Výroční zprávy

 Školní vzdělávací program

GDPR

  • Správce SPŠ Přerov jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
  • Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
  • Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.
  • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR
  • Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

PhDr. Dagmar Justová

pondělí 10:55 - 12:35
úterý 10:55 - 11:40

případně dle individuální dohody 

Konzultační hodiny metodičky prevence

Mgr. Magda Obadalová

úterý 10:55 - 11:40

případně dle individuální dohody 

 

Konzultační hodiny kariérové poradkyně

Ing. Zuzana Keclíková

pátek 10:55 - 11:40

případně dle individuální dohody 

 

  

 

Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního roku:

pondělí 2. září 2019

Konec prvního pololetí:

čtvrtek 30. ledna 2020

Konec druhého pololetí:

úterý 30. června 2020

Podzimní prázdniny:

úterý 29. října 2019 a  středu 30. října 2019

Vánoční prázdniny:

zahájeny v  pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny:

pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny:

od 24. února 2020 do 1. března 2020

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 9. dubna 2020  a pátek 10.  dubna 2020

Hlavní prázdniny:

od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

 

Svět techniky - svět nás všech

Doučování žáků ohrožených neúspěchem

 

 

Vyučující

Předmět

Den

Čas

Učebna

1.

Mgr. Bubíková

Chemie

úterý

6:55 - 7:55

1/21

2.

Mgr. Čecháková

Anglický jazyk

čtvrtek

6:55 - 7:55

1/22

3.

Mgr. Gažarová

Matematika

úterý

14:00 – 15:00

2/13

4.

Ing. Horáková

Strojírenství

úterý, pátek

6:55 - 7:55

2/18, 2/15

5.

PhDr. Justová

Český jazyk a literatura

úterý 

6:55 - 7:55

1/22

6.

Mgr. Machová

Český jazyk a literatura

středa

6:55 - 7:55

2/6

7.

Ing. Nováková

Strojírenství

pondělí, pátek

14:00 - 15:00, 6:50 - 7:50

0/12

8.

Mgr. Obadalová

Německý jazyk

středa

14:50 - 15:50

1/19

9.

Mgr. Pastorková

Anglický jazyk

pondělí

6:55 - 7:55

1/18

10.

Mgr. Pavlíčková

Matematika

středa

6:55 - 7:55

2/8

11.

PhDr. Režná

Anglický jazyk

čtvrtek

6:55 - 7:55

1/19

12.

Ing. Rudolfová

Elektrotechnika

středa

6:55 - 7:55

1/11

 

Po individuální dohodě s vyučujícím lze stanovit jiný termín doučování.

ISIC karty

Žádosti o nové ISIC karty nebo duplikáty můžete podávat vždy do 20. dne v měsíci v kanceláři školy, kde jsou k dispozici formuláře.

K vyplněné žádosti je nutno přiložit fotografii a 290,- Kč. Fotografie může být zaslána elektronicky na adresu sps@sps-prerov.cz ve formátu jpg v souboru s názvem obsahujícím příjmení a jméno žáka. Prodloužení platnosti karty je za 180,- Kč.

Jak prokázat status studenta v MHD Přerov

 

 

 

Rozvrh zvonění na SPŠ Přerov

 

Zvonění - číslo hodiny a její začátek a konec
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
7:10 - 7:55 8:00 - 8.45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:30 - 15:15 15:20 - 16:05

 

 

 

 

Školní jídelna

Studenti školy využívají stravovací zařízení Školní jídelna Přerov, Kratochvílova 30. Veškeré informace o možnostech stravování najdete na adrese www.zssprerov.cz.

Upozorňujeme strávníky na povinnost odhlásit oběd v době nepřítomnosti. Kromě prvního dne nepřítomnosti ve škole si škola nárokuje vrácení zákonného příspěvku na stravování. 

Přihláška ke stravování 2018

Pokyny pro strávníky

Vnitřní řádPartneři a sponzoři školy