Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
z matematiky a českého jazyka
na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

 

Termín:

17. 1. - 22. 2. 2017

Počet lekcí:

5

Zahájení:

úterý 17. 1. 2017 nebo středa 18. 1. 2017 (podle Vámi zvoleného termínu)

Čas:

14:30 -16:00

Cena kurzu:

500,- Kč (5 lekcí)

 

úterý

středa

 17. 1. 2017

 18. 1. 2017

24. 1. 2017

25. 1. 2017

 31. 1. 2017

 1. 2. 2017

14. 2. 2017

15. 2. 2017

21. 2. 2017

22. 2. 2017

 

Přihlašování do přípravného kurzu

bylo ukončeno 10. 1. 2017.

 

Ve školním roce 2017/2018
budou otevřeny tyto obory

26-41-M/01 Elektrotechnika


78-42-M/01 Technické lyceum

23-41-M/01 Strojírenství

 

Učební plány

 

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

pravidla pro poskytovani stipendia.docx

http://www.kr-olomoucky.cz/stipendia-pro-zaky-technickych-oboru-vzdelani-zakoncenych-maturitni-zkouskou-cl-1523.html

Stipendia Schäfer

Stipendijní_pravidla_pro_SPŠ_Přerov_2016-17_Schafer.docx
Partneři a sponzoři školy