Maturita

 

Podrobné informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na adrese www.novamaturita.cz

 

Dotazník z pedagogicko psychologické poradny Přerov k PUP MZ

  

2014_08_pomuckyMZpodzim2014.png

 

 

Český jazyk a literatura

Nová podoba maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury je odvozena ze seznamu literatury (Kánon).
Seznam literatury pro studenty SPŠ Přerov je ke stažení kánon četby k maturitě 2019/20.

2014_09_kanon.PNG

 

Matematika+

Zkouška Matematika+ na základě rozhodnutí ředitelky školy v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona je zařazena do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 

Úspěšné absolvování zkoušky MATEMATIKA+ může být pro žáka benefitem v přijímacím řízení na vysokou školu (již v letošním roce některé vysoké školy zařadily výsledky zkoušky do kritérií pro motivační stipendia a deklarovaly vůli zařadit je do kritérií pro přijetí ke studiu a dá se předpokládat, že tak učiní i letos).

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika - zaměření: počítačové řízení 

 

Studijní obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření

Počítačové řízení

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

automatizační technika 

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

elektronická zařízení

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

praktická zkouška 
z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA - Elektronika
 • ETM - Elektrotechnická měření

Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:
 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 

Podmínky maturitního projektu: podminky MPR.pdf

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: žádost MPR.docx

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika - zaměření: technika počítačů 

Studijní obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření

Technika počítačů

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

elektronické počítače

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

elektronická zařízení

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

praktická zkouška 
z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 

 Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA - Elektronika
 • ETM - Elektrotechnická měření


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podminky MPR.pdf

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: žádost MPR.docx

 

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Strojírenství

 

Studijní obor

23-41-M/01 Strojírenství

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

stavba a provoz strojů

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

strojírenská technologie

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

praktická zkouška 
z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 
 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Technické lyceum

 

Studijní obor

78-42-M/01 Technické lyceum

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

volba jednoho z předmětů:  matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, chemie, ruský jazyk, německý jazyk, anglický jazykzáklady strojnictví

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

technika počítačů

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

maturitní projekt nebo praktická zkouška z odborných předmětů

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí nebo praktická zkouška

 nepovinná zkouška

 matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, chemieruský jazykněmecký jazykanglický jazykzáklady strojnictví

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 

 

 

 

 

Zkouška z techniky počítačů obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • INF - Informatika
 • PRG - Programování
 • PSI - Počítačové sítě


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 

Partneři a sponzoři školy