Maturita

Přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+ je realizováno od 2. do 15. ledna 2017 na webové adrese vpz.cermat.cz

 
Podrobné informace jsou zveřejněny na adrese www.novamaturita.cz


TERMNY.png 


Termíny zkoušek - jaro 2017.pdf

  MATURITNÍ ZPRAVODAJ

Dotazník z pedagogicko psychologické poradny Přerov k PUP MZ

2014_08_pomuckyMZpodzim2014.png

 

Český jazyk a literatura

Nová podoba maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury je odvozena ze seznamu literatury (Kánon).
Seznam literatury pro studenty SPŠ Přerov je ke stažení  zde (kánon četby k maturitě 2015-2016.pdf).

2014_09_kanon.PNG

 

Matematika+

Zkouška Matematika+ na základě rozhodnutí ředitelky školy v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona je zařazena do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 

Přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+ bude realizováno od 2. do 15. ledna 2017 na webové adrese vpz.cermat.cz (podrobné informace budou zveřejněny na adrese www.novamaturita.cz).

Úspěšné absolvování zkoušky MATEMATIKA+ může být pro žáka benefitem v přijímacím řízení na vysokou školu (již v letošním roce některé vysoké školy zařadily výsledky zkoušky do kritérií pro motivační stipendia a deklarovaly vůli zařadit je do kritérií pro přijetí ke studiu a dá se předpokládat, že tak učiní i letos).

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika - zaměření: počítačové řízení 

 

Studijní obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření

Počítačové řízení

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

automatizační technika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

elektronická zařízení

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

praktická zkouška 
z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA - Elektronika
 • ETM - Elektrotechnická měření

Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:
 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 

Podmínky maturitního projektu: podminkyMPR.pdf

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: zadostMPR.docx

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika - zaměření: technika počítačů 

Studijní obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření

Technika počítačů

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

elektronické počítače

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

elektronická zařízení

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

praktická zkouška 
z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 

 Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA - Elektronika
 • ETM - Elektrotechnická měření


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podminkyMPR.pdf

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: zadostMPR.docx

 

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Strojírenství

 

Studijní obor

23-41-M/01 Strojírenství

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

stavba a provoz strojů

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

strojírenská technologie

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

praktická zkouška 
z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

 Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 
 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Technické lyceum

 

Studijní obor

78-42-M/01 Technické lyceum

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

technika počítačů

ústní zkouška před maturitní komisí

3. povinná zkouška

maturitní projekt

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

1. nepovinná zkouška

fyzika

ústní zkouška před maturitní komisí

2. nepovinná zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška před maturitní komisí

3. nepovinná zkouška

Matematika+

didaktický test

Zkouška z technika počítačů obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • AVT - Aplikace výpočetní techniky
 • VYT - Výpočetní technika
 • PGT - Programovací techniky


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 

Partneři a sponzoři školy