Maturita

maturita jaro 2021.png

 Termíny zkoušek - jaro 2021.pdf

Podrobné informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na adrese

 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Dotazník z pedagogicko psychologické poradny Přerov k PUP MZ

  

2014_08_pomuckyMZpodzim2014.png

 

Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl a kriteria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (Kánon).
Seznam literatury pro studenty SPŠ Přerov je ke stažení Kánon četby k maturitě 2020/21.

2014_09_kanon.PNG

 

Matematika rozšiřující

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 177/2009 SB., O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující. Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, nemá to vliv na jeho možnost volby zkoušky z matematiky i v profilové části, pokud je stanovena mezi povinnými nebo volitelnými zkouškami.

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika - zaměření: počítačové řízení 

 

Studijní obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření

Počítačové řízení

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

Český jazyk a literatura

Písemná práce a ústní zkouška

2. povinná zkouška

Pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

3. povinná zkouška

automatizační technika

ústní zkouška před maturitní komisí

4. povinná zkouška

elektronická zařízení

ústní zkouška před maturitní komisí

5. povinná zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

 

 

 

 

  

Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA - Elektronika
 • ETM - Elektrotechnická měření

Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:
 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 

Podmínky maturitního projektu: podminky MPR.pdf

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: žádost MPR.docx

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika - zaměření: technika počítačů  

 

 

Studijní obor

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření

Technika počítačů

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

Český jazyk a literatura

Písemná práce a ústní zkouška

2. povinná zkouška

Pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

3. povinná zkouška

elektronické počítače

ústní zkouška před maturitní komisí

4. povinná zkouška

elektronická zařízení

ústní zkouška před maturitní komisí

5. povinná zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

 

 

 

 

 

 Zkouška z elektronických zařízení obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • ENA - Elektronika
 • ETM - Elektrotechnická měření


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

Podmínky maturitního projektu: podminky MPR.pdf

Žádost o nahrazení praktické maturitní zkoušky maturitním projektem: žádost MPR.docx

 

 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Strojírenství

 

Studijní obor

23-41-M/01 Strojírenství

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

Český jazyk a literatura

Písemná práce a ústní zkouška

2. povinná zkouška

Pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

3. povinná zkouška

stavba a provoz strojů

ústní zkouška před maturitní komisí

4. povinná zkouška

strojírenská technologie

ústní zkouška před maturitní komisí

5. povinná zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů

praktická zkouška

1. nepovinná zkouška

matematika

ústní zkouška před maturitní komisí

 

 

  Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 
 

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Technické lyceum 

Studijní obor

78-42-M/01 Technické lyceum

 

Název předmětu

Forma zkoušky

1. povinná zkouška

volba jednoho z předmětů:  matematika, fyzika, deskriptivní geometriechemiezáklady strojnictví

ústní zkouška před maturitní komisí

2. povinná zkouška

Český jazyk a literatura

Písemná práce a ústní zkouška

3. povinná zkouška

Pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk: anglický jazyk

Písemná práce a ústní zkouška

4. povinná zkouška

technika počítačů

ústní zkouška před maturitní komisí

5. povinná zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní projekt

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí nebo praktická zkouška

 1. nepovinná zkouška

matematika, fyzika, deskriptivní geometrie, chemie, základy strojnictví

ústní zkouška před maturitní komisí

 

 

 

 

Zkouška z techniky počítačů obsahuje učivo z odborných předmětů:

 • INF - Informatika
 • PRG - Programování
 • PSI - Počítačové sítě


Pro nepovinnou zkoušku z cizích jazyků si student vybere jazyk podle svého zaměření:

 • ANG - Anglický jazyk
 • NEM - Německý jazyk

 

Partneři a sponzoři školy