Strojírenství

Strojírenství 23-41-M/01

Název: ŠVP Strojírenství
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Učební plán Strojírenství

 

1. Charakteristika studijního oborou

Studijní obor strojírenství připravuje žáky na profesi středních technických a hospodářských pracovníků a pro náročnější dělnická povolání v oblasti strojírenství, ale i pro další příbuzná odvětví.

Dále připravuje žáky pro studium na vysokých školách, zejména na strojních fakultách.

Množství poznatků a rychlost vývoje v technických oborech jasně zvýhodňuje absolventy průmyslových škol při vysokoškolském studiu. Zaměření na konkrétní obor už na střední škole je tedy velmi prozíravé.


2. Uplatnění absolventa

Absolventi si osvojují vědomosti a dovednosti nutné pro práce techniků, tj. konstruktérů, technologů, kontrolorů, mistrů, plánovačů, a pro obsluhu technicky náročných strojů a zařízení. Dlouhodobý nedostatek odborníků ve strojírenství je zárukou snadného získání pracovního místa s patřičným ohodnocením. Přerovský region – a celé jeho okolí – má dlouholeté strojařské tradice, což nabízí řadu pracovních příležitostí.
Široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním umožňuje adaptibilitu i v jiných oborech.
Uplatnění na trhu práce v zahraničí usnadňuje výuka cizích jazyků.


3. Směry vzdělávání absolventa

Příslušné vzdělávání získávají žáci v odborných předmětech a ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Stěžejní odborné předměty jsou strojírenská technologie a stavba a provoz strojů. Tyto dva základní předměty jsou teoretickým zdrojem pro konstrukční a technologická cvičení, a kontrolu měření, kde žáci řeší konkrétní úkoly především s použitím výpočetní techniky.
Moderní trendy vývoje výroby zahrnují předměty „Systémy CAD“, v nichž zvládají počítačové konstruování v programech AutoCAD a Inventor a „Systémy CAM“ v nichž se naučí programovat a vyrábět na CNC strojích.
Mezioborové vztahy zajišťují předměty elektrotechnika, výpočetní technika, automatizace a ekonomika. 


4. Odborná praxe

Výuka praxe probíhá jednak v dobře vybavené strojní dílně, dílně CNC stojů a dalších dílnách, jednak žáci část praxe vykonávají na externích pracovištích firem v regionu (např. Meopta – Optika a.s., PSP Engineering Přerov a.s. a další ).
Žáci se naučí v rámci praxe aplikací teoretických poznatků při cvičných pracech:

  • Ruční obrábění kovů
  • Ruční obrábění dřeva a plastů
  • Soustružení – obrábění rotačních ploch
  • Frézování – obrábění rovinných ploch
  • Broušení a ostření nástrojů
  • Vrtání, vystružování, zahlubování, řezání závitů
  • Spojování materiálu (lepením, svařováním, pájením a další)
  • Základní kovářské práce
  • Měření a orýsování výrobních dílců
  • Práce na CNC strojích

 

5. Systémy CAM

V předmětech „Systémy CAM“ a „Praxe“, žák získá přehled o způsobech programování a seřizování CNC soustruhů a frézek. Žák se naučí vytvářet programy v systému Sinumerik 810T a M pro rotační a hranaté součásti s programovou podporou, seřídit stroj, odladit program a vyrobit součást dle výkresu. Má přehled o možnostech kontroly a měření. Naučí se také programovat na nejnovějších programovacích stanicích iTNC530 HEIDENHAIN. V závěru se žák naučí vytvářet řídící programy pro CNC obráběcí stroje v prostředí CAD/CAM v programu AlphaCAM 2003. Po absolvování jednotlivých částí vzdělávacího kurzu žák obdrží certifikát. 


6. Každoroční účast v soutěži Autodesk Academia DESIGN

Studenti oboru strojírenství se každoročni účastní soutěže studentu středních a technických škol v iDESIGN technologiích, v kategoriích 2D kreslení a 3D modelování.
Více informaci o soutěži Autodesk Academia DESIGN.

 

Stipendia žákům technických oborů poskytovaná Olomouckým krajem

Žákům oboru Elektrotechnika a Strojírenství je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Pravidla pro poskytováni stipendia.docx

Stipendia firma Schafer.pdf

  

Fotogalerie

 

Zajímavosti z oboru (odborné předměty)
Partneři a sponzoři školy