Celoživotní učení

Střední průmyslová škola Přerov

Místní centrum celoživotního učení


Udělené autorizace:

 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů

Informace o profesní kvalifikaci najdete na www.narodnikvalifikace.cz

Přípravný kurz k získání profesní kvalifikace může být zahájen po přihlášení alespoň dvou uchazečů. Délka kurzu a časový rozvrh bude stanoven na základě domluvy s účastníky.

Kontaktní osoba: PhDr. Hana Vyhlídalová, mobil: 725 736 115

Přihláška do kurzu 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů


 

26-023-H Technik PC a periferií

Informace o profesní kvalifikaci najdete na www.narodnikvalifikace.cz

Přípravný kurz k získání profesní kvalifikace může být zahájen po přihlášení alespoň tří uchazečů. Délka kurzu a časový rozvrh bude stanoven na základě domluvy s účastníky.

Kontaktní osoba: PhDr. Hana Vyhlídalová, mobil: 725 736 115

Přihláška do kurzu 26-023-H Technik PC a periferií

 

Nebojme se Microsoft Office!

Absolvent vzdělávacího programu ovládá základy kancelářské práce s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem a programem pro tvorbu prezentací. Vytváří, formátuje, ukládá, tiskne a prezentuje elektronické dokumenty, tabulky a prezentace v programech Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint.

 

Název kurzu Cíl vzdělávacího kurzu Hodinová dotace
MS Word Schopnost vytvořit, naformátovat a vytisknout elektronický dokument za použití základních obecných nástrojů textového editoru. 50
MS Excel Schopnost použít základní nástroje a funkce tabulkového kalkulátoru k výpočtům, tvorbě tabulek a grafů a tisku. 50
MS PowerPoint Schopnost vytvořit a komentovat jednoduchou prezentaci, která splňuje všechny požadavky po formální a obsahové stránce. 20

 

 

Firemní angličtina

Program Firemní angličtina je určen pro pracovníky firem a zájemce z řad veřejnosti, kteří potřebují pro svou práci odbornou terminologii a řešit běžné komunikační situace v anglickém jazyce.

 

Název kurzu Cíl vzdělávacího kurzu Hodinová dotace
Praktická angličtina na služební cesty Znalost slovní zásoby k tématu cestování, správná výslovnost, využití frází a obratů v konkrétních situacích. 40
Angličtina pro komerční praxi Znalost slovní zásoby a frází používaných v komerční praxi, správné formulace a struktury formálních a neformálních dopisů, mailů, žádosti o zaměstnání. 40
Gramatická pravidla v praxi Znalost gramatických pravidel používaných v odborných textech a v konkrétních situacích, schopnost použít různé gramatické časy a gramatické jevy. 30
Odborná angličtina ve strojírenství Schopnost čtení v odborných textech, znalost základních odborných frází a spojení používaných v oboru strojírenství, znalost základní slovní zásoby při popisu a použití počítače. 40

 

 

Cisco Networking Academy

Vzdělávání v oblasti počítačových sítí je umožněno studentům naší školy formou Cisco Local Academy programu Cisco Networking Academy.

Více informací o Cisco na SPŠ Přerov naleznete ZDE.

 

 

Kurz vyhlášky 50/1978 Sb. - § 5

Žáci elektrotechnických oborů mohou ve 4. ročníku získat v kurzu probíhajícím na naší škole elektrotechnickou kvalifikaci "pracovník znalý" dle vyhlášky 50/1978 Sb.-§ 5.

 

 

Vzdělávací programy Strojírenství

Absolventi vzdělávacího programu Strojírenství jsou připraveni pro výkon středních technickohospodářských funkcí a pro výkon kvalifikovaných dělnických povolání, zejména v oblasti strojírenství. Mohou zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, ale i další funkce v odborných útvarech. Absolventi umí logicky a technicky myslet a jsou schopni aplikovat základní vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Jsou schopni samostatné práce i práce v týmu.

Přihláška do kurzů STROJÍRENSTVÍ

Kontaktní osoba: PhDr. Hana Vyhlídalová, mobil: 725 736 115

Název kurzu Cíl vzdělávacího kurzu Hodinová dotace
Stavba strojů Znalost základů mechaniky, strojnických výpočtů, navrhování součástí. Základy stavby strojů. 40
Inventor 1 Znalost technologie CAD. Schopnost modelovat součásti ve 3D a generovat technické výkresy. 40
Technické kreslení Znalost zásad tvorby technické dokumentace. Schopnost číst a kreslit technické výkresy. 30
Strojírenská technologie Znalost technických materiálů, jejich obrábění a zkoušení. Výrobní postupy. 40
Programování CNC strojů Znalost základů programování a obsluhy CNC strojů. 40
AutoCAD Mechanical Znalost prostředí AutoCAD Mechanical. Schopnost tvořit technické výkresy. 40

 

 Partneři a sponzoři školy