Zahájení výuky 4. ročníků 11. 5. 2020

Příprava žáků 4. ročníku na maturitní zkoušku bude zahájena 11. 5. 2020 podle stanoveného rozvrhu.

Řiďte se následujícími pokyny:

  • při cestě do školy a ze školy zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupu 2 metry;
  • neshromažďovat se před školou;
  • při vstupu použít čip, jsme povinni vést přehled o Vaší přítomnosti ve škole;
  • při vstupu do školy dezinfikovat ruce a odevzdat, popř. podepsat, čestné prohlášení (ke stažení zde);
  • do šaten nevstupovat;
  • mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky;
  • ve společných prostorách se pohybovat minimálně a pouze s rouškou.

rozvrh.png

Rozvrh 4. ročníků od 11. 5. 2020.docx

Čestné prohlášení.pdf

Ochrana zdraví a provoz SŠ.pdfPartneři a sponzoři školy