Soutěž

Startuje 6. ročník esejisticko-prezentační soutěže! Ty nejlepší žáky čeká workshop prezentačních dovedností, velké finále v BEA campusu Olomouc a mnoho věcných cen.

Plakt_E-P_sout_2017_FIN_1.jpg

Soutěž, kterou podporují náměstek primátora Statutárního města Olomouce Pavel Urbášek a záštitu za Olomoucký kraj převzal také náměstek hejtmana Ladislav Hynek, startuje tento týden a vyvrcholí prezentačním finále na konci dubna. Stejně jako v minulých ročnících je soutěž rozdělena na dvě části, a sice esejistickou a prezentační. Proto, aby se studenti do soutěže mohli zapojit, musí nejdříve utvořit dvou až tříčlenný tým, společně zpracovat esej na jedno ze sedmi soutěžních témat (dle svého výběru) a odevzdat jej v řádném termínu. Tři nejlepší eseje z každé kategorie vyberou odborní hodnotitelé do prezentačního finále, ve kterém budou týmy libovolnou formou obhajovat své zpracování tématu před odbornou komisí.

 

Vybraní finalisté budou mít možnost zúčastnit se odborného workshopu prezentačních dovedností. Vítězný tým obdrží hodnotné i věcné ceny, které do soutěže věnovali partneři a zároveň garanti jednotlivých soutěžních témat, kterými pro tento rok jsou Statutární město Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, TESCO SW, Okresní hospodářská komora Olomouc, BEACPP4OK, Bohemian Fantasy, Olomoucký kraj.

 

Veškeré informace k soutěži, soutěžním tématům, odborným workshopům a pravidlům jsou dostupné na webových stránkách www.beacentrum.cz/soutez.

Soutěžní eseje zasílejte po kontrole vyučujícím ČJL nejpozději do 10. dubna 2017 elektronicky na e-mailovou adresu soutez@beacentrum.cz.

 Partneři a sponzoři školy