Soutěž v PowerPointu

Pro žáky 1. ročníků je určena soutěž v tvorbě prezentací v PowerPointu. Soutěžní práce odevzdávejte svým vyučujícím informatiky do 31. března 2014.

2014_02_powerpoint.png

PRAVIDLA  PREZENTACE

 1. Volba zajímavého tématu, o kterém toho hodně vím
 2. Formální stránka prezentace:
  • kontrastní dobře čitelný text
  • dostatečně velký font
  • ne souvislé texty, stačí body s odrážkami
  • správně česky bez gramatických chyb
  • střízlivě použití přechodů a animací
  • vhodná grafika, obrázky i videa (nejlepší vlastní Wink )
  • rozsah 5-10 obsahových snímků (bez úvodních a závěrečných)
  • na závěr uvést zdroje, odkud jste čerpali materiál
 3. Předvádění prezentace:
  • plynule a spisovně  hovořit 5 minut  na dané téma
  • nečíst text na snímcích
  • používat laserové ukazovátko
  • prezentaci nečasovat, snímky posunovat myší nebo z klávesnice
  • hudba – pouze ukázky


Partneři a sponzoři školy