Setkání zástupců tříd - školní parlament

Zveme zástupce všech tříd ve středu 6. listopadu 2019 v 9:40 (velká přestávka) na vzájemné setkání ve sborovně.

setkn.pngPartneři a sponzoři školy