Přerov v minulosti a dnes

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 jsme uzavřeli s žáky prvních ročníků jejich setkávání s historií našeho státu procházkou po městě Přerově.

Přerov svou bohatou historií ilustruje učebnicový výklad (obchodní stezky, královská města, jednota bratrská, průmyslová revoluce, obrození českého národa,…). V dobrém rozmaru pod celkem ostrým sluncem, ohlašujícím blížící se prázdniny, jsme prošli kolem modelu města na náměstí TGM k nejnovějšímu mostu nad bývalým brodem, průchodem v hradbách do opevněné části se zámkem a dolů zpět ke škole, míjeli jsme tak historii i dobu nejnovější.

Děkuji za zájem v hodinách dějepisu a teď hurá do současnosti a k prázdninám.

Mgr. Jitka Machová

dej1.jpg

dej2.jpgPartneři a sponzoři školy