OSPOD - 1. ročníky 2020

Ve dnech 24. 9. 2020 a 29. 9. 2020 se žáci 1. ročníků naší školy již tradičně zúčastnili vzdělávací besedy, kterou pro ně uspořádala Mgr. Veronika Zaoralová, pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

V rámci vzdělávacího programu získali žáci povědomí o ochraně práv dítěte a změnách po dovršení 15 let věku.

Beseda byla pro žáky velmi přínosná.

A1

A1 4.jpg

E1

E1 3.jpg

L1

IMG_20200924_081457.jpg

S1

20200924_085627.jpgPartneři a sponzoři školy