Kurz rozvoje pozitivních vztahů ve třídě - A1, E1

Ve dnech 13. – 15. 5. 2019 se žáci tříd A1 a E1 zúčastnili kurzu rozvoje pozitivních vztahů ve třídě, který se stejně jako v předchozích letech konal v areálu dětského tábora v Čekyni.

Nedílnou součástí kurzu byly aktivity zaměřené na rozvoj sebepoznávání, schopnosti pracovat v týmu a naslouchat, vzájemné testování i osobnostní test. Do kurzu byly také zařazeny různé pohybové aktivity.

Ačkoliv bylo počasí velmi chladné a deštivé, strávili žáci tři příjemné dny se svými spolužáky.

IMG_0642.jpeg

IMG_0641.jpeg

IMG_0644.jpegPartneři a sponzoři školy