Jak E2 prorážela horký červnový vzduch na cyklovýletě

Žáci E2 pod dohledem třídní učitelky Mgr. Jitky Machové, Mgr. Bohuslava Koutníka a Ing. Jana Sládečka absolvovali ve dnech 24. – 26. 6. 2019 cyklistický výlet, při kterém dojeli 52 km z Přerova do kempu Kamínka u Roštína a zpět.

Na výlet jsme vyjeli v dobrém rozmaru, protože těžká zavazadla nám do kempu vezla paní Sládečková, té patří naše velké poděkování. Do Kroměříže jsme dojeli za chvíli, ve stínu jsme se naobědvali a těšili na krátký dojezd. Z cest mimo hlavní silnici se vyklubaly záludné kopce, které nám daly pořádně zabrat. Všichni nakonec zvládli i náročné poslední stoupání a v Kamínce na nás čekaly chatky, sprchy, večeře a společnost dívčí třídy z pedagogické školy.

I v místech, kde lišky dávají dobrou noc (jednu jsme potkali cestou do vesnice), mají krásná koupaliště, to jsme využili, abychom si druhý den odpočinuli. Největšími dramaty druhého dne byly boje v karetním Bangu a souboj o omezené množství guláše v místním občerstvení. Den byl stejně jako ten první zakončený posezením u ohně.

Třetího dne jsme se v nacvičené formaci vydali na cestu k domovu, tentokrát jsme to zvládli mnohem rychleji, zdrželo nás jen píchnuté kolo, které stejně jako na cestě tam prověřilo technické dovednosti žáků. Kluci ukázali, že v sobě mají sportovního ducha, umějí si navzájem pomoci a dovedou se bavit. Teď už si všichni zasloužíme prázdninovou změnu.

cyklo1.jpg

cyklo2.jpg

cyklo3.jpg

cyklo4.jpg

cyklo5.jpgPartneři a sponzoři školy