Finanční gramotnost - workshop pro ZŠ

19. 6. 2019 proběhl na naší škole workshop na podporu finanční gramotnosti pro žáky a pedagogy základních škol.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí. V první se žáci seznámili zábavnou formou se základními pojmy z oblasti finanční matematiky, zahráli si pomocí dotykových zařízení vědomostní soutěž (vytvořeno na Kahoot) a shlédli výukové video. Ve druhé části se rozdělili do skupin a získané znalosti mohli uplatnit při hře klasické deskové hry nebo její on-line verzi.

Akce se zúčastnilo celkem 16 pedagogů základních i středních škol, 35 žáků základních škol. Pozváni byli také odborníci z praxe a garant KMK MG.

Podle zpětné vazby přímo na místě se akce jak žákům, tak pedagogům líbila. Všichni si vyzkoušeli, že tato metoda je velmi jednoduchá a použitelná v různých předmětech, nejen v hodinách matematiky. Celou modelovou výuku vedla odborná lektorka KMK MG 02 Mgr. Kateřina Zigmundová. Poskytla všem kolegům odkazy na zajímavé materiály, které mohou využít dále ve výuce. S pedagogy bylo prodiskutováno i sestavení RVP a zařazení této významné klíčové kompetence do celého systému vzdělávání na základních školách.

Z pohledu organizátorky Mgr. Magdaleny Gažarové byla tato aktivita velmi úspěšná, všichni účastníci se zapojili a aktivně pracovali. 

mat0.jpg

mat1.jpg

mat5.jpg

mat2.jpgPartneři a sponzoři školy