Exkurze učitelů SPŠ Přerov v Meoptě

V posledním prázdninovém týdnu se deset učitelů Střední průmyslové školy Přerov zúčastnilo velmi zajímavé exkurze v přerovské firmě Meopta – optika, s.r.o. Paní Lucia Valentová a celý tým pracovníků firmy připravili a zrealizovali pro učitele fyziky a odborných předmětů strojírenství obsahově velmi bohatý program.

Po krátkém úvodu a představení firmy se ukázaly široké možnosti spolupráce s různými typy škol, včetně firemního stipendijního programu. Poté pan Jiří Vlk obeznámil učitele s portfoliem výrobků, používanými metodami výroby, softwarem užívaným pro konstrukci a pro numerické simulace i s fyzikálními charakteristikami některých optických soustav. Setkání byl rovněž přítomen Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D, který na SPŠ Přerov již dříve přednášel žákům a učitelům o litografických metodách používaných při výrobě mikročipů a také o omezeních, která musí být zvládnuta na základě fyzikálních zákonitostí šíření světla.

Následovala exkurze s panem Vladimírem Povýšilem do výrobní haly mechaniky vybavené moderními CNC stroji, do laboratoří kontroly a měření, prohlídka výrobních prostor, ve kterých je udržována kvůli přesnosti obrábění stálá teplota. Doprovázející pracovníci Meopty ochotně zodpověděli všechny otázky učitelů, zejména pan Petr Kaštil, který nás provázel novými molekulárně čistými prostory. Velmi zajímavou součástí byla pro všechny prohlídka zkušebny s panem Davidem Polcrem a praktická ukázka některých zkoušek, kterými výrobky musí projít, aby splňovaly náročné podmínky během svého používání a neztratily nic na své spolehlivosti. Testy v různých fyzikálních podmínkách nás doslova ohromily.

Po výborném obědě v klidné části firemní jídelny následovala další přednáška o optických soustavách, jejich vývoji a prohlídka hal, ve kterých se vyrábějí. Ředitel optiky pan Jaromír Stiskálek se svými kolegy poskytl ucelený obraz o cestě jednoho výrobku od samotného začátku až k výstupní kontrole.

Každý z učitelů byl potěšen hodnotným dárkem, a to sportovním binokulárním dalekohledem MeoSport 8x25.

Všem pracovníkům firmy děkujeme za poskytnuté informace, které budeme jako učitelé předávat dál svým žákům. Výrobní zařízení, produkty a jejich vývoj, technologické postupy a profesionální přístup zaměstnanců firmy Meopta hodnotíme jako učitelé na výbornou!

IMG_20190829_080110.jpg

DSC_0285e.jpg

DSC_0292e.jpg

DSC_0287e.jpg

DSC_0288e.jpgPartneři a sponzoři školy