Besedy 1. ročníků - Probační a mediační služba Přerov

Žáci třídy L1 a S1 v pátek 22. 11. 2019 a žáci A1 a E1 v pátek 18. 10. 2019 se zúčastnili besedy, kterou si pro ně připravily Mgr. Táňa Palotášová a Mgr. Eliška Mandátová Mrvková z Probační a mediační služby v Přerově.

Žáci získali informace o instituci, která se zabývá řešením konfliktů spojených s trestnou činností. Cílem této přednášky bylo  rovněž posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti. Letos byla beseda zaměřena také na prevenci kyberšikany.

IMG_1413.jpg

IMG_1410.jpg

IMG_1407.jpg

E1.jpg

E1_1.jpgPartneři a sponzoři školy