Trestní odpovědnost mládeže

14. 3. 2014
Trestní odpovědnost mládeže

Zajímavý program pracovnic Probační a mediační služby v Přerově posílil právní vědomí žáků 1. ročníku. Dotazy žáky potvrdily zájem o probírané téma.

Projekt UP Olomouc

14. 3. 2014
Projekt UP Olomouc

Mgr. Jitka Jordánová z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci seznámila žáky 3. ročníku s právními aspekty manželství a registrovaného partnerství. Seminář se konal ve středu 12. března 2014.

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale

13. 3. 2014
Mistrovství středních škol ve stolním fotbale

Deset žáků naší školy se 12. 3. 2014 zúčastnilo Mistrovství středních škol ve stolním fotbale v Přerově.

Maturitní ples

12. 3. 2014
Maturitní ples

V sobotu 8. března 2014 se vydařil maturitní ples 4. ročníků. Všem žákům přejeme úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky!

7. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech

08. 3. 2014
7. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD  programech

V kategorii 3D vybojoval 2. místo Kamil Hála, 7. místo Zdeněk Sedlář a v kategorii 2D byl na 4. místě Tomáš Novák. Soutěž se konala 5. 3. 2014 a zúčastnilo se jí 36 soutěžících.Partneři a sponzoři školy