Úřední doba během letních prázdnin

30. 6. 2015
Úřední doba během letních prázdnin

STŘEDA 8:00 - 11:00

Letní festival

29. 6. 2015
Letní festival

V pondělí 29. 6. 2015 od 9:30 do 12:00 proběhl na školním dvoře SPŠ Přerov hudební festival, za jehož organizaci a přípravu děkujeme Ing. Janu Sládečkovi.

Dodatečné a opravné zkoušky – srpen 2015

29. 6. 2015
Dodatečné a opravné zkoušky – srpen 2015

Žáci, kteří budou konat dodatečnou nebo opravnou zkoušku za 2. pololetí školního roku 2014/15, se k ní dostaví v termínu stanoveném ředitelkou školy PhDr. Hanou Vyhlídalovou.

Exkurze L1 a L2 - Pevnost poznání

29. 6. 2015
Exkurze L1 a L2 - Pevnost poznání

V pátek 26. 6. 2015 navštívili žáci technického lycea (třídy L1 a L2 ) Pevnost poznání v Olomouci, která se nachází v centru Olomouce, v areálu Korunní pevnůstky.

Výuka ekologie - projekt Ekovýuka - 6. ročník

29. 6. 2015
Výuka ekologie - projekt Ekovýuka - 6. ročník

V průběhu 25. a 26. 6. 2015 třídy 1. a 2. ročníku SPŠ Přerov vyrazily do přírody v okolí Přerova.Partneři a sponzoři školy